information / インフォメーション

company pfofile / 会社概要

Blog / ブログ

works / ワークス

media and press

2006

2006

April 26th, 2006

*大阪芸術大学 (10号館、クラブハウス、芸術劇場、撮影所等)
新建築 2007/10

*成城コルティ
商店建築 2007/05
建築学会作品選集2010
International New Architecture 12(上海)

*アーバンスタイル六本木三河台
新建築 2007/11

-

*Osaka University of Arts
SHINKENCHIKU 2007/10

*SEIJO CORTY
SHOTENKENCHIKU 2007/05
Selected Architectural Designs 2010,
International New Architecture 12(Shanghai)

*Urban Style Roppongi-Mikawadai
SHINKENCHIKU 2007/11