information / インフォメーション

company pfofile / 会社概要

Blog / ブログ

works / ワークス

media and press

1964

1964

November 27th, 2020

*塩野義製薬名古屋分室
新建築 1965/02
建築 1965/02
近代建築 1965/02

*塩野義製薬吹田分室
建築 1965/02
近代建築 1965/02

*塩野義製薬台湾工場
建築 1965/02
近代建築 1965/02

*大阪薬品伊丹営業所
建築 1965/02
近代建築 1965/02

*枚岡市庁舎
新建築 1964/08
近代建築 1964/08
建築 1964/08
建築と社会 1964/06

*高島屋船出配送センター
新建築 1964/08
建築 1964/08

*千里ニュータウン古江台近隣センター
新建築 1964/08
建築 1964/08

*上野市白鳳公園レストハウス
近代建築 1965/09

*ホテル三愛(札幌パークホテル)
近代建築 1964/08

*岩手放送会館
建築文化 1965/07
L’Architecture d’Aujourd’hui 127 1966/09

*山本良春邸
新建築 1965/07
JA 1965/09
建築 1965/07

*小野順造邸
新建築 1965/07
JA 1965/09
建築 1965/07

*真鍋郁也邸
新建築 1965/07
JA 1965/09
建築 1965/07

*西阪容一邸
新建築 1965/07
JA 1965/09
建築文化 1965/07
建築 1965/07
都市住宅クロニクル I みすず書房 2007/12

*高速道路トールゲート
aujourd’hui: art et architecture 44 1964/01

-

*Shionogi Pharmaceutical Co Nagoya Office
SHINKENCHIKU 1965/02
THE KENTIKU 1965/02
KINDAIKENCHIKU 1965/02

*Shionogi Pharmaceutical Co Suita Office
THE KENTIKU 1965/02
KINDAIKENCHIKU 1965/02

*Shionogi Pharmaceutical Co Taiwan Factory
THE KENTIKU 1965/02
KINDAIKENCHIKU 1965/02

*Osaka Yakuhin Itami
THE KENTIKU 1965/02
KINDAIKENCHIKU 1965/02

*Hiraoka Municipal Office
SHINKENCHIKU 1964/08
KINDAIKENCHIKU 1964/08
THE KENTIKU 1964/08
Architecture and Society 1964/06

*Takashimaya Funade Distribution Center
SHINKENCHIKU 1964/08
THE KENTIKU 1964/08

*Senri Newtown Furuedai Shopping Center
SHINKENCHIKU 1964/08
THE KENTIKU 1964/08

*Hakuho Park Resthouse
KINDAIKENCHIKU 1965/09

*Hotel San-ai(Sapporo Park Hotel)
KINDAIKENCHIKU 1964/08

*Iwate Broadcasting Co.,Ltd
KENCHIKU BUNKA 1965/07
L’Architecture d’Aujourd’hui 127 1966/09

*Yoshiharu Yamamoto Residence
SHINKENCHIKU 1965/07
JA 1965/09
THE KENTIKU 1965/07

*Ono Residence
SHINKENCHIKU 1965/07
JA 1965/09
THE KENTIKU 1965/07

*Manabe Residence
SHINKENCHIKU 1965/07
JA 1965/09
THE KENTIKU 1965/07
ジャパン・インテリア 1965/07

*Yoichi Nishisaka Residence
SHINKENCHIKU 1965/07
JA 1965/09
KENCHIKU BUNKA 1965/07
THE KENTIKU 1965/07
Toshijutaku Chronicle I : Misuzu Shobo 2007/12

*Toll Gates on Highway
aujourd’hui: art et architecture 44 1964/01