information / インフォメーション

company pfofile / 会社概要

Blog / ブログ

works / ワークス

media and press

1959

1959

August 7th, 2020

*国立西洋美術館
新建築 1959/07
建築文化 1959/08
建築文化 1960/01
国際建築 1959/08
近代建築 1959/07
建築 1959/08
建築 1962/02
建築知識 1959/08

*羽島市庁舎
新建築 1959/06
建築雑誌 1961/07
L’Architecture d’Aujourd’hui 91-92 1960/09-11

*白馬東急ホテル
建築文化 1960/03

*シルクセンター国際貿易観光会館 / シルクホテル
新建築 1959/05
新建築 1957/09
国際建築 1959/05
建築文化 1959/05

*安部隆一邸
新建築 1960/01

*神保文治邸
新建築 1961/06

*マックス・リビ邸
新建築 1961/10
新住宅 1961/10
モダンリビング 1961/10
建築と社会 1965/05

*心斎橋アーケード
建築 1963/03

-

*The National Museum of Western Art
SHINKENCHIKU 1959/07
KENCHIKU BUNKA 1959/08
KENCHIKU BUNKA 1960/01
KOKUSAIKENCHIKU 1959/08
KINDAIKENCHIKU 1959/07
THE KENTIKU 1959/08
THE KENTIKU 1962/02
KENCHIKU CHISHIKI 1959/08

*Hashima Municipal Office
SHINKENCHIKU 1959/06
KENCHIKU ZASSHI 1961/07
L’Architecture d’Aujourd’hui 91-92 1960/09-11

*Hakuba Tokyu Hotel
KENCHIKU BUNKA 1960/03

*Silk Center / Silk Hotel
SHINKENCHIKU 1959/05
SHINKENCHIKU 1957/09
KOKUSAIKENCHIKU 1959/05
KENCHIKU BUNKA 1959/05

*Ryuichi Abe Residence
SHINKENCHIKU 1960/01

*Jinbo Residence
SHINKENCHIKU 1961/06

*Max Ribi Residence
SHINKENCHIKU 1961/10
SHINJUTAKU 1961/10
MODERN LIVING 1961/10
ARCHITECTURE and SOCIETY 1965/05

*Shinsaibashi Arcade
THE KENTIKU 1963/03